Belangrijke adressen

BELANGRIJKE ADRESSEN

Nederlandse Vereniging voor Amateurtheater
Ledenadministratie/ abonnementenadministratie
Cees Remijn
t 075 640 90 76
f 075 640 90 75
e-mail: nv.amateurtheater@xs4all.nl

Verzekeringen
Lida Hekker
Krooshof 22
2115 GV Voorhout
t 0252 215 345
e-mail: a.mhekker@freeler.nl

Van Dien Assuradeurs
t 0172 469 469 of 0172 469 411(rechtstreeks nummer)
ma t/m do tijdens kantooruren
e-mail: hekkerl@vandien.nl

Onderscheidingen
Ruud Oden
Anna van Renesseplein 23
1911 KT Uitgeest
t 025 131 07 90
e-mail: r.oden@hetnet.nl

Repertoire-advies
Sabine Oprins / Remko Weijer
t 070 360 35 32
f 070 360 34 53
e-mail: nv.amateurtheater@xs4all.nl
van maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar van 10.30 tot 12.30 uur (per fax 24 uur)

Repertoirebibliotheek
Postbus 61143
2506 AC Den Haag
t 070 360 29 94
f 070 360 34 53

Theaterwerk NL
‘s-Gravenhekje 1/a
1011 TG Amsterdam
t 020 344 61 20
f 020 344 61 21
e-mail: mail@theaterwerk.nl
website: www.theaterwerk.nl

Jos van Dijk
t 020 3446120/ mobiel: 06 1500 7390
e-mail: jos@theaterwerk.nl

Ingrid Docter
t 020 3446124/ Mobiel: 06 1135 2492
e-mail: ingrid@theaterwerk.nl

Ingrid Smit
t 020 3446125
e-mail: ingridsmit@theaterwerk.nl

Jeroen van Krimpen
t 020 344 61 20
e-mail: jeroen@theaterwerk.nl

Theaterwerkers:
Robbert Baars: methodiekontwikkeling
t 030 2713351/ mobiel: 06 1135 2490
e-mail: robbert@theaterwerk.nl

Hasan Çakmak: culturele diversiteit
mobiel: 06 1135 2494
e-mail: hasan@theaterwerk.nl

Gerja Meima: kinder- en jongerentheater
mobiel: 06 1135 2491
e-mail: gerja@theaterwerk.nl

Nicole Stellingwerf: theaterwerkplaatsen
t 030 2716950/ mobiel: 06 11352493
e-mail: nicole@theaterwerk.nl

Phyllis Buyserd: projectleider landelijk festival Theater4daagse, Theatermarathon, Noordoostenwind
t 020 3446120/ mobiel: 06 1135 2495
e-mail: festival@theaterwerk.nl

Rozemarijn Schouwenaar: projectleider TheaterCircuit
t 020 3446123/ mobiel 06 5245 2000
e-mail: circuit@theaterwerk.nl

Anna van der Plas: projectmedewerker Toekomst op de planken
t 020 3446126
e-mail: anna@theaterwerk.nl

Gerard Kooistra: projectmedewerker Internet Dionysia
t 020 3446123
e-mail: gerard@theaterwerk.nl

Annemiek Paulides: projectmedewerker artistieke ontwikkeling
e-mail: annemiek@theaterwerk.nl

Afdelingen NVA en ondersteuningsinstellingen per provincie:

Limburg
Afdeling: LFA,
Leyenbroekerweg 138
6132 CJ Sittard
t 046 451 45 45

Ondersteuningsinstelling
Centrum Voor Amateurkunsten
Hofstraat 12
6017 ZG Thorn
t 0475 563070
e-mail: info@centrumvooramateurkunst.nl

Brabant
Afdeling: BCA
p.a. Piet van Kuyk
Oranjestraat 17
5671 HH Nuenen
t 040 283 29 37
e-mail: bca@iae.nl

Ondersteuningsinstelling
Centrum voor Amateurkunst
Postbus 606
5000 AP Tilburg
t 013 536 39 36
e-mail: cva@cvakunst.nl
i www.cvakunst.nl

Gelderland
Afdeling: GCA
Parkstraat 34A
6828 JK Arnhem
e-mail: leorini.vanbroekhoven@planet.nl

Ondersteuningsinstelling
Stichting Kunst en Cultuur Gelderland
Steijnstraat 12
6814 AM Arnhem
t 026 351 90 29
i www.skcg.nl

Utrecht
Afdeling/ Ondersteuningsinstelling
SCA
Oudegracht 279-bis
3511 PA Utrecht
t 030 231 23 46
e-mail: agterberg13@zonnet.nl
i www.scatheater.nl

Zuid-Holland
Afdeling/ Ondersteuningsinstelling
ZHCA/ St. Kunst en Cultuur
Broekmolenweg 16
2289 BE Rijswijk
t 015 215 45 15
e-mail: kunstgebouw@kunstgebouw.nl
i www.kunstgebouw.nl

Zeeland
SCOOP
Postbus 407
4330 AK Middelburg
t 0118 682 500
i www.scoopzld.nl

Rotterdam
Afdeling: RVA
Van der Sluijsstraat 156
3033 SR Rotterdam
t 010 243 03 03
e-mail: R.V.A@hetnet.nl
i www.rvatheater.nl

Den Haag
Afdeling: HVA
Kruisbeklaan 32
2566 CR Den Haag
t 070 355 42 22 / 070 386 08 67
e-mail: info@hvatoneel.nl
website: www.hvatoneel.nl

Ondersteuningsinstelling
Centrum voor Amateurkunst Den Haag
Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
t 070 3646838
e-mail: info@centrumvooramateurkunst.nl

Amsterdam
Afdeling: ACA
Leusdenhof 280
1108 DM Amsterdam
t 020 697 16 70
e-mail: ACA@euronet.nl
i www.acamateurtoneel.homestead.com

Noord-Holland
Afdeling: NHCA
Leeghwaterstraat 10
2012 GD Haarlem
t 023 531 49 86
e-mail : r.hollman@wanadoo.nl/ info@nhca.nl
i www.nhca.nl

Ondersteuningsinstelling
De Kunst
Achter de Vest 5
1811 JZ Alkmaar
t 072 515 92 09
i http://www.dekunst.net

Flevoland
Afdeling: Flevoland
Schoener 49-20
8243 XV Lelystad
t 0320 221 524
e-mail: n.vanderschaaff@chello.nl

Ondersteuningsinstelling
De Kubus
Agorabaan 3
8224 JS Lelystad
t  0320 221524
e-mail: m.cloosterman@dekubus.demon.nl

Overijssel
Afdeling/ Ondersteuningsinstelling
OCA/ Kunst en Cultuur Overijssel
Postbus 1229
8001 BE Zwolle
t 038 422 50 30
i www.kco.nl

Drenthe
Afdeling/Ondersteuningsinstelling
DCA/ Kunst en Cultuur Drenthe
Vaart ZZ 9
9401 GE Assen
t 0592 33 69 99
i www.kunstencultuurdrenthe.nl

Friesland
Afdeling/ Ondersteuningsinstelling
FCAA/ Keunstwurk
Postbus 1288
8900 CG Leeuwarden
t 058 234 34 41
i www.keunstwurk.nl

Groningen
Afdeling: GCA
Noorderbuitensingel 11
9717 KK Groningen
t 050 850 71 35
f 050 850 71 37
e-mail: groningsca@yahoo.com

Ondersteuningsinstelling
Kunstencentrum
Oliemulderstraat 51
9724 JD Groningen
t 050 311 23 11