Besturen

BESTUREN

In besturen nieuws en wetenswaardigheden van de Nederlandse Vereniging voor Amateurtheater.
Wij schenken ook aandacht aan de onderscheidingen. Iedere vereniging die lid is van de NVA kan onderscheidingen aanvragen. Voor de provincies Brabant en Limburg dient men deze aanvragen via de provinciale centra te laten lopen.
Alle overige aanvragen rechtstreeks via Ruud Oden: r.oden@hetnet.nl