Financien

Hoe kom je aan het geld dat nodig is om jouw theaterplannen te realiseren?

In deze rubriek een aantal handvatten voor theatergroepen en -makers, met handige adressen van de fondsen. In tarieven een uiteenzetting over de financiele vergoeding zoals die over het algemeen gehanteerd wordt voor de diverse soorten van makers. En een voorbeeldbegroting die je kan gebruiken om jouw productie financieel te omschrijven.