Jaarplanning

 

Het beleid voor de korte termijn kan worden omschreven in jaarplannen. In zo’n jaarplan komen dezelfde aspecten aan bod als in het meerjarenplan, maar dan concreet gericht op het betreffende seizoen.

Het dient in elk geval te bevatten:

  • de artistieke visie: wat voor theater wil de groep maken, vanuit wat voor uitgangspunten, voor welke doelgroep(en)? Gaat het vooral om het productieproces, om het resultaat of om beide?
  • de samenstelling van de spelersgroep: is er een vaste spelersgroep of worden spelers per productie aangetrokken? En hoe dan? Is er sprake van een specifieke spelersgroep? In hoeverre is het sociale aspect van belang?
  • de begeleiding: werkt de groep met een vaste regisseur en/of wordt er gewerkt met gastregisseurs? Wat is de achtergrond van (de) regisseur(s)? Wat voor andere medewerkers zijn bij producties betrokken?
  • repertoirekeuze: kiest de groep voor bestaande stukken? Komen producties op een andere wijze tot stand, bijvoorbeeld door middel van improvisaties? Wie kiest/ kiezen het repertoire? Hoeveel producties zijn er per seizoen?
  • faciliteiten: heeft de groep een eigen repetitieruimte? Over welke andere faciliteiten kan men beschikken?
  • plaats(en) van uitvoering: worden de voorstellingen op een vaste plaats gespeeld of op wisselende locaties?
  • zakelijke uitgangspunten: Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur, de regisseur(s) en andere betrokkenen? Wat is het financiële beleid?
  • externe contacten: zijn er contacten met derden, zoals andere theatergroepen,  gemeenteambtenaren, geldgevers, media, scholen?