Jeugdtheater & Casino sponsoring

Wat is de meerwaarde van de jeugdtheaterscholen? Theater maken is in bij kinderen en jongeren. En blijkbaar doen ze dat graag bij jeugdtheaterscholen. Nederland telt er op dit moment meer dan 40: in de laatste 15 jaar heeft er een groei van maar liefst 88% plaatsgevonden! Bij de jeugdtheaterscholen volgen kinderen en jongeren lessen theater, beweging en stemvorming. Ze maken er producties, werken mee aan projecten, gaan naar voorstellingen.

Ze leren er dat je door middel van theater uitdrukking kunt geven aan datgene wat je bezighoudt en beroert. Op een speelse en creatieve wijze ontwikkelen ze zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en leren ze om op een positieve manier naar buiten te treden. Juist deze kinderen en jongeren maken het cultuurbeleid springlevend door ervoor te zorgen dat theater, en daarmee kunst, toegankelijk wordt voor veel leeftijdgenoten.

De betekenis van jeugdtheaterscholen reikt echter verder: naast het aanbod van lessen, presentaties en producties kunnen ze fungeren als expertisecentra waar anderen voordeel van hebben: bijvoorbeeld scholen, culturele instellingen, jongerentheatergroepen of belangenorganisaties. Een jeugdtheaterschool geeft een gemeente, regio of provincie meerwaarde.

Waarom deze regeling?

Artistiek bevlogen mensen hebben met veel enthousiasme jeugdtheaterscholen opgezet. Dat heeft een aantal fantastische organisaties opgeleverd, die niet meer weg te denken zijn. Ook vanuit het buitenland kijkt men met belangstelling naar het Nederlandse model van de jeugdtheaterscholen.

Binnen de scholen is volop potentie aanwezig, de belangstelling van kinderen en jongeren groeit en de roep om professionalisering en kwaliteitsverbetering klinkt steeds luider. Maar tegelijkertijd dreigen een aantal ontwikkelingen te stagneren. De continuïteit staat op het spel. Een deel van de scholen heeft de snelle groei van het aantal leerlingen niet kunnen bijbenen. Het ontbreekt daar aan tijd en/of expertise om goed doordachte leerplannen te ontwikkelen en om de organisatie adequaat te runnen. Een vreemde paradox: juist omdát jeugdtheaterscholen blijven groeien, dreigt de bloei in het gedrang te komen…Daarom hebben het ministerie van OCW, het VSB fonds en Theaterwerk NL Toekomst op de planken in het leven geroepen.

Sponsoring door Online Casino

Gelet op het feit dat er relatief gezien extreem weinig vanuit het bedrijfsleven gesponsord wordt. Met name voor de creatieve projecten, zoals deze in de volksmond heten, schort het aan een broodnodige geldimpuls, die er in andere branches wel degelijk zijn. Dit is dan ook de reden dat er buiten de box gedacht is door het bestuur. Familielid (broer) Van Gerja Meima (bestuurslid) is mede-eigenaar van een online casino. Het Hello Casino welteverstaan. Het Hello casino is bereid om een deel van haar winsten te doneren aan het jeugdtheater scholingsproject. Wij hebben vernomen dat meerdere organisaties binnen het online gokken segment open staan voor soortgelijke projecten. Projecten waarbij gelet wordt op de hoogste casino bonus die er beschikbaar is. Ook zijn er nog extra sponsoren benaderd. Zo werd er gekeken naar de beste online casino’s in Nederland. Maar tot nu toe hebben we daar nog geen reactie van.

Wij hopen dan ook dat de online casinos als voorbeeld kunnen fungeren voor “normale bedrijven” die het vaker zoeken in alternatieve vormen van sponsoring. (Sport, armoed etc) Wat uiteraard ook zeer zeker van toegevoegde waarde is, echter zou het fijn zijn wanneer de taart wat beter verdeeld wordt.

De regeling in grote lijnen

Toekomst op de planken beoogt de ontwikkeling en de continuïteit van de jeugdtheaterscholen te waarborgen. Zowel artistiek inhoudelijke als organisatorische kwaliteiten van een jeugdtheaterschool zijn van essentieel belang. Een goede lesopbouw inspireert kinderen en jongeren en maakt optimaal gebruik van hun expressieve mogelijkheden. Een sprankelende productie kan meer leerlingen betekenen, een betere uitstraling bewerkstelligen en het bestaansrecht van een school vergroten. Een doeltreffende organisatie maakt een jeugdtheaterschool een betrouwbare partner voor kinderen, ouders, culturele instellingen, scholen en overheden.

Belangrijk om te weten

Toekomst op de planken biedt de mogelijkheid financiële steun aan te vragen voor de ontwikkeling van expertise, oftewel professionaliteit en kwaliteit. Het gaat hierbij niet om de aanschaf van facilitaire middelen, zoals een lichtset, decor, computers en dergelijke: daarvoor bestaan andere fondsen; – de regeling is geen startsubsidie; – aangevraagde projecten moeten een positieve ontwikkeling voor de langere termijn aannemelijk maken; – terwijl erkend wordt dat binnen de scholen veel deskundigheid aanwezig is, moet bij elk project waarvoor financiële steun wordt aangevraagd ook een externe deskundige worden betrokken;

Lagere overheden moeten vanaf het begin actief betrokken zijn bij projecten waarvoor aanvragen worden ingediend (dit om de continuïteit te garanderen). Theaterwerk NL, organisatie voor ontwikkeling en ondersteuning van het amateurtheater in Nederland, voert Toekomst op de planken uit. Theaterwerk NL begeleidt de jeugdtheaterscholen vanuit de erkenning van het belang van hun ontwikkeling en de kansen die de regeling in dit opzicht aanreikt. Half december krijgen alle jeugdtheaterscholen aanvraagformulieren en uitgebreide informatie over de voorwaarden waaraan aanvragen moeten voldoen. Vragen? Neem dan contact op met Gerja Meima bij Theaterwerk NL: 06-11352491 of stuur een e-mail naar GerjaMeima@theaternv.nl