Meerjarenplanning

 

Werken op basis van een meerjarenplan

Het maken van een meerjarenplan maakt het mogelijk om:

 • artistieke keuzes in een groter geheel te plaatsen;
 • veel organisatorische zaken lang van tevoren te regelen;
 • tijdig geld aan te vragen.

Het meerjarenplan dient in elk geval te bevatten:

 • de artistieke visie: wat voor theater wil de groep maken, vanuit wat voor uitgangspunten, voor welke doelgroep(en)? Gaat het vooral om het productieproces, om het resultaat of om beide?
 • de samenstelling van de spelersgroep: is er een vaste spelersgroep of worden spelers per productie aangetrokken? En hoe dan? Is er sprake van een specifieke spelersgroep? In hoeverre is het sociale aspect van belang?
 • de begeleiding: werkt de groep met een vaste regisseur en/of wordt er gewerkt met gastregisseurs? Wat is de achtergrond van (de) regisseur(s)? Wat voor andere medewerkers zijn bij producties betrokken?
 • repertoirekeuze: kiest de groep voor bestaande stukken? Komen producties op een andere wijze tot stand, bijvoorbeeld door middel van improvisaties? Wie kiest/ kiezen het repertoire? Hoeveel producties zijn er per seizoen?
 • faciliteiten: heeft de groep een eigen repetitieruimte? Over welke andere faciliteiten kan men beschikken?
 • plaats(en) van uitvoering: worden de voorstellingen op een vaste plaats gespeeld of op wisselende locaties?
 • zakelijke uitgangspunten: Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur, de regisseur(s) en andere betrokkenen? Wat is het financiële beleid?
 • externe contacten: zijn er contacten met derden, zoals andere theatergroepen,  gemeenteambtenaren, geldgevers, media, scholen?