Speech directeur Toneelacademie Maastricht Leo Swinkels

Dames en heren,

theatervrienden Theaterwerk NL is een mooie club om voor te zitten, omdat het Theaterwerk heet en “theaterwerk doet”. Het is geen praatgroep die vooral met zich zelf bezig is. Er worden geen beleidsnotities geschreven, er worden wel veel producten geleverd.

Theaterwerk NL werkt voor het theater, hij werkt praktisch en hij werkt slim omdat hij samenwerkt. Hij heeft niet de wijsheid in pacht, hij bedenkt geen plannen en scenario’s vóór het werkveld, maar met het werkveld. Zo was Theaterwerk NL er in 2001 in het eerste jaar van zijn bestaan als de kippen bij om samen met het Theaterfestival een eerste onderzoek naar de jeugdtheaterscholen met de titel u raadt het al ‘De toekomst op de planken’ -te presenteren. Dat was het startschot voor een traject dat Theaterwerk NL in de persoon van Gerja Meima – ik moet haar naam hier noemen als één van de voortreffelijke netwerkers van Theaterwerk NL  samen met de jeugdtheaterscholen gelopen heeft tot vandaag 25 november 2003 bij de start van de stimuleringsregeling voor jeugdtheaterscholen.

En ook hier staan we niet alleen. De regeling is het resultaat van een productieve samenwerking met het Ministerie van OCW, het VSBfonds en het FAPK.Bij al dit samenwerken en het goede initiatief van Theaterwerk NL moeten wij één ding niet vergeten: er was nooit een stimuleringsregeling geweest als er geen jeugdtheaterscholen zouden zijn. En er zouden geen jeugdtheaterscholen zijn als er geen enthousiaste, vakbekwame en ondernemende theatermakers en theaterdocenten waren geweest die het initiatief voor een lokale of regionale jeugdtheaterschool hadden genomen.Als een aanstekelijk virus hebben de jeugdtheaterscholen zich de afgelopen 20 jaar verspreid over het land, soms met enthousiaste ondersteuning van de lokale of regionale overheid, meestal in moeilijke omstandigheden waar het idealisme van de pioniers de continuïteit heeft gewaarborgd.

Inmiddels zijn de jeugdtheaterscholen niet meer weg te denken uit het vaderlandse theaterbestel: daar broeit en bloeit het theater op een manier waar menig professionele theateronderneming jaloers op is. Theater maakt van individuele consumenten betrokken producenten, jeugdtheaterscholen verbreken de dictatuur van het consumentisme en maken voor jongeren de weg vrij om richting en vorm te geven aan hun toekomst. Ja ja, dat klinkt hoogdravend, maar ik zeg het lekker toch, want theater is ensemblekunst bij uitstek en dit land, wij met zijn allen, hebben letterlijk en figuurlijk nood aan meer ensemble. Intussen profiteer ik als directeur van de Toneelacademie Maastricht en mijn collega’s van de andere theaterscholen van de gedreven jonge mensen die zich met een hoog ingangsniveau melden bij onze opleiding.

Dankzij de goede en professionele begeleiding van de jeugdtheaterscholen kunnen wij voortbouwen op de basis die daar is gelegd. Dat is mooi meegenomen. En zeker zo mooi is dat de jeugdtheaterscholen een inspirerende werkplek zijn voor onze afgestudeerden. Daar willen ze graag werken. Want daar klopt een echt theaterhart. Deze stimuleringsregeling is een beloning voor jullie, jeugdtheaterscholenpioniers met een echt theaterhart!

Maak er gebruik van, maak je gemeente en provincie enthousiast en wordt sterker.Het gebrek aan ensemblevorming heeft het Nederlandse theaterbestel al bijna de nek omgedraaid, Toneelgroep Amsterdam is al op sterven na dood, leve de jeugdtheaterscholen! Soms  heel soms  is er iemand die aan mij vraagt waarom ik mij als directeur van een gerenommeerde theaterschool nog bezig houdt met amateurtheater. De vraag is even onhandig als het antwoord overbodig. Dat zult u hier kunnen beamen. Ik wens u veel succes met deze stimuleringsregeling en ik beloof u: Theaterwerk NL blijft werken.

Dank u voor uw aandacht.