Subsidieregelingen

Theatermaken kost doorgaans meer geld dan kan worden gedekt door de opbrengst van voorstellingen en de contributies die leden van verenigingen betalen. Om een productie financieel rond te krijgen kun je subsidie aanvragen bij de overheid, fondsen benaderen en/of op zoek gaan naar sponsors.

Het is verstandig om dit vanuit een organisatie – een vereniging of stichting – te doen. Wil je een aanvraag gehonoreerd krijgen, zorg er dan voor dat je:

  • je van tevoren op de hoogte stelt van de criteria van de mogelijke geldgever en je daaraan houdt;
  • je aanvraag tijdig schriftelijk indient;
  • je artistieke visie duidelijk uiteenzet;
  • inzicht geeft in de noodzaak van deze productie door deze groep;
  • aangeeft waarom je meent een – zo breed mogelijk – publiek te kunnen trekken met deze productie;
  • laat blijken dat de regisseur ervaring heeft;
  • een realistische begroting ( zie voorbeeld (*) ) en honoraria presenteert;
  • aangeeft dat je openstaat voor contact met de mogelijke geldgever en deze zorgvuldig en volledig zult informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot de productie;
  • eventuele vragen van de mogelijke geldgever zo snel en goed mogelijk beantwoordt
  • in publiciteitsuitingen je geldgevers duidelijk vermeldt.

Voor een theaterproductie op lokaal niveau kan je subsidie krijgen van de gemeente, afdeling Kunst/Cultuur. Het is handig om na te gaan wat het gemeentebeleid is voor je hier geld aanvraagt. In grotere gemeenten kun je hiernaar informeren bij de Cultuurambtenaar in dienst van die gemeente. Sommige gemeenten geven jaarlijks een bijdrage in de vaste kosten van theatergroepen, anderen geven uitsluitend geld aan specifieke projecten, weer anderen doen beide.

Voor een theaterproductie die op tournee gaat door de provincie en/of provinciale uitstraling heeft, kan je subsidie vragen bij de provincie, afdeling Kunst/Cultuur. Vaak heeft de provinciaal toneel adviseur informatie over de juiste wijze van aanvragen.

Voor een theaterproductie die op landelijke tournee gaat of een landelijke uitstraling heeft kan je subsidie aanvragen bij het ministerie van OCW en het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten.

Voor theaterproducties die een Europese uitstraling hebben, kan je subsidie vragen bij de European Cultural Foundation en het Fonds voor Amateurkunst Podiumkunsten. Verder adviseert het Cultureel Contactpunt van de Stichting Internationale Culturele Activiteiten (SICA) bij het aanvragen van geld via de Europese Commissie.

Over het algemeen hebben overheidsinstanties op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau een subsidieverordening waarin staat welke kosten wel of niet subsidiabel zijn. Het is raadzaam om deze verordening te raadplegen voordat je een aanvraag doet.

Onderstaand enkele voorbeelden van aanvraagformulieren voor subsidie:

Aanvraagformulier Stichting DOEN

Aanvraagformulier Amsterdams Fonds voor de Kunst

Aanvraagformulier Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten